++ Chào mừng các bạn ghé thăm Blog của tôi ++ Mong các bạn góp ý để Blog ngày càng phát triển ++

3/8/16

Tổng hợp sách xưa hàng hiếm...

loading...

Sào Nam Ấn Tập:
http://ouo.io/cO9n6
Thi Sĩ Tản Đà (1939):
http://ouo.io/AYeyk

Cứu thương:
http://ouo.io/C2WWGU

Sư Phạm lý thuyết:
http://ouo.io/LJoYMSư phạm thực hành::
http://ouo.io/JsdRg

Giáo dục cộng đồng (1971):
http://ouo.io/dNK8E1

Giáo dục nhi đồng:
http://www.mediafire.com/view/87nly2j0nxbnmnb/Giaoduc-NhiDong(1970).pdf

Cảm nang người vợ hiền (bà Tùng Long):
http://ouo.io/xn1CpZ

Lao Trung lãnh vận:
http://ouo.io/ok7Al

Tổng hợp sách xạo:
http://ouo.io/nF5ba

Tiểu Phi Lạc náo Saigon (Hồ Hữu Tường) – 2 cuốn:
http://ouo.io/iI0Fe

Quân sử quyển 3: (3 phần)
http://ouo.io/xssDK

http://ouo.io/dhOtT

http://ouo.io/1sWQPi

Đại Việt quốc thư:
http://ouo.io/lrsfG

Kim Nhật – Bóng tối đi qua:
http://ouo.io/EflDkI

Việt Nam Máu lửa (Nghiêm kế Tổ):
http://www.mediafire.com/view/0b63l8utyj3ki41/NghiemKeTo-VNmaulua.pdf

Thiên đường Mù:
http://ouo.io/MVk3r

Convoi 42:
http://ouo.io/O4QpPL

Cuộc chiến Đông dương của tôi:
http://ouo.io/87cFW

Nữ thiên thần ở DBP:
http://ouo.io/wocwU

Những lá thư từ DBP (trích):
http://ouo.io/J1l66l

J’etais Médecin a DBP:
http://ouo.io/ZLLhcV

Trại Trâu (Parc aux buffles):
http://ouo.io/RbmSW1

Seulement Medecin (Grauwin):
http://ouo.io/69WD1e

Đức tự chủ:
http://ouo.io/oOXkuN

Sử liệu Phù Nam:
http://ouo.io/u54e1

Thôi Thực Ký Văn:
http://ouo.io/6RqA0c

SG năm xưa:
http://ouo.io/go9s1

Phan Đình Phùng:
http://ouo.io/pMmMDm

Vua Hàm Nghi:
http://ouo.io/rAxLRu

Lương Ngọc Quyến:
http://ouo.io/AzrPkv

Ngô vương quyền:
http://ouo.io/x96xMT

Người thầy thuốc (1938):
http://ouo.io/bLDV4

Sách của Duyên Anh:
http://ouo.io/ANiAAJ


Sách giáo khoa thời VNCH:
Em yêu khoa học
http://ouo.io/qIow5

Em bé tôi
http://ouo.io/S9bBfh

Em tập tính tốt :
http://ouo.io/1vi3CU

Quốc Sử lớp 3:
http://ouo.io/0CMMx

Quốc sử lớp nhì: (3 phần)
http://ouo.io/0gaiBi

http://ouo.io/ioY37i

http://ouo.io/gaVZ9

Quốc Sử lớp nhất:
http://ouo.io/82s6zM

Địa lý lớp 3 và khoa học lớp 4:
http://ouo.io/psPGcu

Việt sử lớp đệ nhất
http://ouo.io/CCuFEG

Toán pháp lớp Nhì:
http://ouo.io/LnHgT

Học vần lớp 5:
http://ouo.io/Cdiwm
Nguyệt san tiểu học (1961-1962) tháng 11-1961:
http://ouo.io/cuSM9b
Quốc văn lớp 3 (1951):
http://ouo.io/qLE7kd

Luận văn lớp 5:
http://ouo.io/X8kYSqC
Em học Việt Ngữ lớp Tư:
http://ouo.io/Zzho0w

Tập đọc lớp 4:
http://ouo.io/JYWS1W

Tân Việt Văn lớp Nhứt (1967):
http://ouo.io/SiV94
Tân Việt Văn lớp Bốn (1`974)
http://ouo.io/EokkAL

Tân Việt Văn lớp Tư (1967):
http://ouo.io/8EJOWi

Địa lý lớp Nhứt:
http://ouo.io/accAvf
Phòng ngừa bệnh tật (lớp nhứt):

http://ouo.io/qLRUe
Toán lớp 3:
http://ouo.io/PeYCt

Bài học giản yếu lớp 2:
http://ouo.io/KWYDzE
Bài học giản yếu lớp 4 (1973):
http://ouo.io/Ww2duq

Quốc văn toàn tập lớp 5 (1959):
http://ouo.io/6IgnDs

Quốc văn toàn thư (thiếu mấy trang)
http://ouo.io/k8ca6Y

Việt Ngữ lớp 5 (1971):
http://ouo.io/KsM4wB
Công dân giáo dục lớp 12 (1974):
http://ouo.io/PiYxf

Việt Văn toàn thư lớp 3 (1970):
http://ouo.io/689t7i

8 môn học yếu lược (1972)
http://ouo.io/8dCvbH

Phát thanh học đường (1966):
http://ouo.io/3Xg6xa

Luân lý chức nghiệp (1971):
http://ouo.io/K0iaMq

Giáo dục học (Thượng tọa Thích Nguyên Hồng)-dánh cho sinh viên đại học Vạn Hạnh:
http://ouo.io/vFGKm2

Luận đề công dân giáo dục (1960)
http://ouo.io/kSJote

Địa lý lớp Nhì (1966):
http://ouo.io/gVbHs
Dưới mái học đường (1970):
http://ouo.io/kUWUa0

Sổ tay hướng đạo:
http://ouo.io/CLaLR

Báo Khoa học Huyền Bí:
http://ouo.io/YdKu7

http://ouo.io/AECI3D
http://ouo.io/fY5qZn
http://ouo.io/fFZM7T

http://ouo.io/zFOcYL

http://ouo.io/OonuXa

http://ouo.io/Bm1kEg

http://ouo.io/6pae9
(Nguyễn Vỹ) Những người đàn bà lứng danh lịch sử:
http://ouo.io/ZmHOFO

Thi tù tùng thoại (Huỳnh Thúc Kháng):
http://ouo.io/3Bj3vZ

Sự thật quan hệ VN-TQ:
http://ouo.io/Y5lDwC

Thiên đường mù (Dương Thu Hương):
http://ouo.io/MVk3r

Thần Hổ (chuyên ma)-Tchya:
http://ouo.io/D54oc7

Tự điển quân sự:
http://ouo.io/1orAS

Tự điền quân sự Việt-Pháp-Mỹ:
http://ouo.io/t1u9p

Nude photography – the art and the craft:
http://ouo.io/UNWprX
Quốc văn lớp 12 (1974):
http://ouo.io/zq6Zrb

Giữ gìn sức khỏe lớp năm:
http://ouo.io/i8CHe

Thủ công lớp Nhì-Nhất:
http://ouo.io/g0nHOQ

Đời một tổng thống:
http://ouo.io/AIr7BG

Thi vào lớp 6 (1971):
http://www.mediafire.com/view/mnmqzrn2b5qxepj/Thi-vao-lop-6(1971).pdf

Giáo dục công dân lớp 11 (1969):
http://ouo.io/00lTOm

Tập làm văn lớp 5 (1971):
http://ouo.io/BHlP0F
Toán pháp lớp 5 (nhà xuất bản Lửa Việt – 1972):
http://ouo.io/mk6lQ

Tâm lý học lớp 12ABCD (1967):
http://ouo.io/9wlp8p

Chính trị phổ thông (niên khóa 65-66):
http://ouo.io/HPV22c

Quốc văn tân biên lớp 5 (1971):
http://ouo.io/WVG6FY

Kỹ thuật tuyên truyền chính trị:
http://ouo.io/H4aLx

Lịch sử VN và thế giới (lớp đệ tứ - 1959):
http://ouo.io/1XIro

Minh Tâm Bửu Giám (1968):
http://ouo.io/jW7v42

Đông lai bác nghị (1973)
http://ouo.io/BFjwy

Sử địa lớp đệ Nhất (1969):
http://ouo.io/cvxvyq

Sách xạo: Những hòang đố không ngai (1983):
http://ouo.io/P1oJb

Việt văn đệ Nhị (1953) – mất bìa.
http://ouo.io/erQxL

Hình học không gian lớp 11 ban A (1965):
http://ouo.io/4ChR5T

Đại số học lớp 11 ban A (1965):
http://ouo.io/NpOKN

Vạn vật học đệ nhị (1969)
http://ouo.io/Y9OJ2k

Đời một tổng thống Ngô Đình Diệm:
http://ouo.io/XbBKT9

Thể dục bậc tiểu học (1968)
http://ouo.io/qQZjXD

Bài học giản yếu lớp 3 (1971):
http://ouo.io/4H9FX

Quốc văn lớp 5 - Lửa Việt (1974):
http://ouo.io/WMDCS6

Quốc văn tân biên lớp 5 (1972):
http://ouo.io/q766e

Quốc văn tân biên lớp 3 (1972):
http://ouo.io/qmn76

Hồi ký 41 năm làm báo (Hồ Hữu Tường):
http://ouo.io/3rtRYH

Việt Văn Tân Tập lớp Nhì (1964):
http://ouo.io/ueKRJx

Đức Thầy còn hay mất ?
http://ouo.io/6RkGH

Việt Ngữ Tân Thư (phần giáo viên) -1962:
http://ouo.io/u0c1K

Tóm lược Đức Dục, Sử Địa, Vệ sinh lớp hai – 1972:
http://ouo.io/kwUP7

Đêm Bướm Ma (tuyển truyện ma Việt Nam):
http://ouo.io/BLYU5A

Tân Việt ngữ lớp hai (1974):
http://ouo.io/FD7vzL

Em tìm hiểu khoa học lớp 3 (1971):
http://ouo.io/ZvDtWk

Em hoc tóan lớp Tư (1965)
http://ouo.io/1NcmYQ

Tiểu học Nguyệt san (1956):
http://ouo.io/26tHH6

Đức Dục lớp Nhì (1969)
http://ouo.io/muJD9I

Việt Ngữ Tân Thư lớp Tư (1965)
http://ouo.io/k8b0Cd

Khéo tay thủ công lớp 3-4-5 (1966):
http://ouo.io/3I43Ti

Quốc văn tòan thư lớp 3:
http://ouo.io/8hdVp

Toán pháp lớp 5 (1970)-scan lại:
http://ouo.io/pfDmc

Quốc sử lớp Nhứt (1968)-scan lại:
http://ouo.io/vL6ZMH

Liên đoàn vận tải VN, đại hội toàn quốc kỳ VI, ba năm hoạt động 69-72:
http://ouo.io/opDmvQ

Đồng Quê (Phi Vân) -1957
http://ouo.io/g2MrO

Em yêu khoa học lớp 5 (1965):
http://ouo.io/ff00X

Vệ sinh lớp 4 (1961)
http://ouo.io/Qux3WK

Em tìm hiểu khoa học lớp Nhứt (1966):
http://ouo.io/Fa5uoR

Em tập tính tốt lớp Tư (1968):
http://ouo.io/N9d8Oi

Em tìm hiểu khoa học lớp nhì (1966):
http://ouo.io/tA3AW

Quốc văn lớp 12 (1974):
http://ouo.io/y91bfn

Sách Trăm Hoa: Chiếc Bình Sứ Tàu:
http://ouo.io/Wu7Ow

Sách Trăm Hoa: Khu rừng hoang vu:
http://ouo.io/CuGXck

Việt Thi (1949)-NXB Tân Việt:
http://ouo.io/cY6PX

Tục ngữ phong dao (Nguyễn Văn Ngọc) ( 4 links):
http://ouo.io/iRkJJZ

http://ouo.io/J6icaB

http://ouo.io/BqkSF

http://ouo.io/IG7JG

Thơ ca châm biếm và trào lộng Vn (Hòang Trọng Thược)- 1969:
http://ouo.io/k7h35

Thi văn quốc cấm thời Pháp thuộc (1968):
http://ouo.io/t30AZr

http://ouo.io/IOaDh

http://ouo.io/8BQVkm

Việt Sử lớp Đệ Nhất -(1961) – bản scan lại:
http://ouo.io/BVZjDs

Tự điển thành ngữ điển tích- Diên Hương (1949):
http://ouo.io/cQ2MGa

http://ouo.io/tXo56w

Cẫm nang sinh tồn (SAS Survival guide):
http://ouo.io/UI3u9m

Quốc văn toàn thư lớp 5 (1964):
http://ouo.io/8tmxg

Quốc văn toàn bộ lớp tư (1964):
http://ouo.io/0CHl1

Đường Thi (Trần Trọng Kim) - 1950:
http://ouo.io/T9Ra6

Việt văn toàn thư lớp 2 (1970):
http://ouo.io/3IR09O

Quốc văn lớp 3 (1969):
http://ouo.io/23Zwr8

Điện lực VN:
http://ouo.io/rwvqLX

Báo xưa: Triển vọng (chương trình Apollo và hiệp định Paris):
http://ouo.io/W66l1E

Thần tích Đức Thánh Trần:
http://ouo.io/HnVWs

Lược khảo văn học quyển 1 (1963)
http://ouo.io/r302xb

Dưới mái học đường (1955):
http://ouo.io/xSdSqL

Những bài luận thi tiểu học và đệ thất (1967):
http://ouo.io/jhMfX

Việt luận lớp Nhứt (1966):
http://ouo.io/RxDShc

Em tập tính tốt (1966):
http://ouo.io/DypxL

Quốc văn lớp nhứt (quyển 1) – 1957:
http://ouo.io/q4wTUK

35 năm miền nam ca hát – 1981 (sách nhạc đỏ):
http://ouo.io/uyAjJ5

Di thảo Nguyễn Trường Tộ:
http://ouo.io/8zrM0

Sách xạo: VH miền Nam dưới chế độ Mỹ Ngụy:
http://ouo.io/o5QMJc

Sách xạo: Vóng quanh Saigon (1975):
http://ouo.io/QrEGj

Sách xạo: Những hoàng đế không ngai (1983)
http://ouo.io/tioxZJ

Tập làm văn lớp nhì 1967:
http://ouo.io/r9Hje5

Khoa học thường thức lớp nhì (1951):
http://ouo.io/x1JJTb

Quốc văn lớp 6 (1974):
http://ouo.io/sa6NP

Tập làm văn lớp 3 (1964):
http://ouo.io/HjpY5v

670 bài tóan đố lớp Nhứt luyện thi vào đệ thất:
http://ouo.io/7QMJS

Ngữ vựng lớp 3 (1952):
http://ouo.io/JSbeAr


Saigon sans la France (gốc tiếng Pháp):
http://ouo.io/pAwybF

0 Nhận xét:

HƯỚNG DẪN

++ P/s: Phần mềm mình chọn lọc và việt hóa và pack nén lại có 1 số trình diệt virus sẽ nhận nhầm vì thế các bạn tắt trình diệt virus trước khi cài đặt, mọi phần mềm mình up trên blog này điều sạch 100%. Chúc các bạn vui vẻ ++